top of page

Implantacja z użyciem szablonu chirurgicznego

Cel szkolenia: Dlaczego warto wykonywać implantacje z użyciem szablonów? Jak przygotować pacjenta do badania, co jest ważne? Projektowanie szablonu Ćwiczenie praktyczne na modelach - implantacja z szablonem

Implantacja z użyciem szablonu chirurgicznego
Implantacja z użyciem szablonu chirurgicznego

Czas i lokalizacja

Czas Do ustalenia

Lokalizacja Do ustalenia

O wydarzeniu

Plan szczegółowy:

Dlaczego szablon chirurgiczny?

planowanie implantacji

pozycja korony>pozycja implantu zdjęcia modelu i toru wprowadzania korony PS z planowania z koroną anatomiczną i implantem

Podstawowe zasady doboru rodzaju pracy i pozycjonowania implantów:

praca cementowana vs. przykręcana

cement w kieszonce dziąsłowej - zdjęcie

rodzaje łączników protetycznych

łączniki bezpośrednie - kiedy można stosować

łączniki pośrednie - multiunit, belka

tor wprowadzania pracy protetycznej

warunkuje pozycję implantu

kiedy możliwa augmentacja wraz z implantacją

Zaplanowanie leczenia z użyciem implantów zębowych:

ilość i pozycja implantów

implantacja natychmiastowa

obciążenie natychmiastowe

most przykręcany (shell)

Rodzaje szablonów chirurgicznych

pełna nawigacja - tuleje dedykowane do systemu implantologicznego

EZ Path SG - szablon wprowadzający, uniwersalny

szablon do całkowitego bezzębia

Zasady przygotowania pacjenta do badania

model anatomiczny

model gipsowy lub elektroniczny

najlepiej - rozległy model (oddalone 3 punkty referencyjne)

w przypadku koron, szczególnie tymczasowych, metalo-akrylowych - konieczność przymocowania znacznika - kulka szklana

w przypadku braków skrzydłowych - model antagonistów

badanie CBCT

rozległe, obejmujące cały łuk

zalecane znaczniki (kulki szklane) w przypadku koron i braków całkowitych

aparat prawidłowo skalibrowany

badanie w CR, bez zagryzania pozycjonera - jeśli nie ma antagonistów

duplikat protezy

podścielenie protezy i kęsek zwarciowy

skan protezy

podścielenie protezy

Jakie informacje należy przekazać w skierowaniu do laboratorium

ilość i pozycja implantów

planowane rozwiązanie protetyczne - rodzaje łączników

pozycja żuchwy - CR

Czynniki wpływające na jakość i dokładność szablonu

kalibracja tomografu

dokładność badania RTG

wielkość badania RTG

dokładność modelu anatomicznego (model gipsowy vs. skanowany)

wielkość modelu anatomicznego

uzupełnienia protetyczne i ich wpływ na wyrównanie CBCT z STL

elementy poprawiające dopasowanie CBCT i STL

podparcie i stabilizacja szablonu

podparcie na zębach

podparcie na śluzówce - podścielenie protezy

podparcie na kości -wygenerowany STL z tomografii - czy dokładny?

Indywidualne śruby gojące, natychmiastowe korony tymczasowe

tytanowe z premilla - dobre, drogie, jednorazowe

na t-base - tańszy, podbudowa tytanowa może być wielorazowa

prawidłowa pozycja hexu, t-base bez rotacji

możliwość wykonania wycisku z pozycji śruby gojącej

możliwy do zastosowania w niektórych systemach

Trudności w pracy z szablonem

nieprawidłowa stabilizacja szablonu - przekłamania toru wprowadzania

zbyt małe rozwarcie szczęk - trudność we włożeniu frezu, szczególnie przy pełnej nawigacji

nieprawidłowe zagłębienie implantu

brak wizualnej kontroli

Część praktyczna:

implantacja w przypadku zbieżnych korzeni zębów przyległych do miejsca implantacji

implantacja przy skośnej ścianie wyrostka kostnego

Udostępnij to wydarzenie

bottom of page